Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

 

Gmina Braniewo w ramach Partnerstwa pn. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, w którego skład wchodzą gminy: Barciany, Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Budry, Dubeninki, Górowo Iławeckie, Lelkowo, Sępopol i Srokowo, uczestniczy w pilotażu innowacyjnego projektu pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego".
Projekt ma na celu wsparcie mniejszych gmin w prowadzeniu skutecznej i efektywnej polityki rozwoju. Dbamy o własny rozwój przez pryzmat wspólnych interesów! Celem głównym Partnerstwa jest wszechstronny rozwój jego obszaru. Celami szczegółowymi są: poprawa kompetencji do strategicznego, zintegrowanego zarządzania rozwojem lokalnym, do inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych oraz wypracowanie koncepcji wspólnych inicjatyw rozwojowych.
 
Partnerami w tym przedsięwzięciu są: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich oraz Urzędy Marszałkowskie 15 województw.
Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów inwestycje, które przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają także przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług.
 
Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa