Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

W dniu 10 czerwca 2012r  miała miejsce uroczystość oświęcenia świeżo wyremontowanej świątyni oraz jubileusz 20–lecia święceń kapłańskich i pełnienia funkcji proboszcza przez ks. Witalisa Leonczuka.

 

 

 

 

Na uroczystość przybyli: Jego Ekscelencja Grzegorz Biskup Supraski w asyście duchowieństwa dekanatu gdańskiego, olsztyńskiego i kaliningradzkiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych w osobach: Wójta Gminy Braniewo Pana  Tomasza Sielickiego, Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa Pana Jerzego Maziarza, Przewodniczącego Rady Gminy Braniewo Pana Romana Ruksztełło. Jego Ekscelencja oświęcił według tradycji prawosławnej Stół ołtarny ( prestoł) w którym umieszczone zostały Św. Relikwie ( jest to pamiątka wczesnochrześcijańskich tradycji kiedy to nabożeństwa celebrowane były w katakumbach na grobach męczenników za wiarę). Uroczystości zakończyły się wręczeniem listów pochwalnych od Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Prawosławnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, osobom za ofiarną pracę na rzecz parafii. Oczywiście nie zabrakło życzeń i prezentów dla jubilata.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa