Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/VIII/2020 Wójta Gminy Braniewo z dnia 25 maja 2020 r. informuje się, że dn. 02.11.2020 r. (poniedziałek), Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

W dniu 15.10.2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Braniewie.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne posiedzenie odbyło się z ograniczeniami związanymi z Covid-19.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Gminnego w osobach: Prezes Zarządu - dh Jakub Bornus (Wójt Gminy Braniewo), dh Piotr Kowalik (Naczelnik OSP Żelazna Góra)- sekretarz Zarządu Gminnego, dh Ryszard Mieczkowski (Prezes OSP Lipowina), dh Henry Wierzbicki (Naczelnik OSP Lipowina), dh Tomasz Wyszomirski (Prezes OSP Gronowo), dh Stanisław Piegdoń (Naczelnik OSP Gronowo). Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu dh Jakub Bornus.

Posiedzenie miało na celu:
• podsumowanie działalności jednostek OSP Gminy Braniewo;
• zapoznanie z dokonanymi zakupami sprzętu i wyposażenia;
• najważniejszymi zadaniami realizowanymi w 2020 r.;
• zapoznanie z problemami jakie mają jednostki OSP;
• przedstawienie najważniejszych potrzeb jednostek w zakresie szkolenia, wyposażenia i sprzętu;
• przedstawienie najważniejszych zadań do realizacji w IV kwartale 2020 r.;
• przedstawienie zebranym planowanego budżetu gminy na kolejny rok 2021 i najważniejszymi przedsięwzięciami planowanymi w następnym roku.

Podsumowując działania jednostek ratowniczo – gaśniczych OSP Lipowina, Żelazna Góra i Gronowo stwierdzono, iż są one bardzo ważnym ogniwem systemu KSRG w gminie i powiecie.

I tak do końca września 2020 r. strażacy - ochotnicy z Gminy Braniewo uczestniczyli w 59 różnych akcjach min.:
• 15 pożarów (budynków, sprzętu, zboża, ścierniska);
• 23 zagrożeń miejscowych (usuwanie gniazd os i szerszeni, powalonych drzew, sprawdzaniu obecności dwutlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych);
• 17 innych ( poszukiwania osób zaginionych, dowóz wody do gospodarstw rolnych, dowóz środków odkażających do szkół, wejścia siłowe do budynków a nawet ściągania kota z drzewa).

Ważnymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w 2020 r. były serwisy i przeglądy zestawów hydraulicznych, doposażenie zestawów hydraulicznych w OSP Lipowina, serwisy sprzętu znajdującego się na pojazdach pożarniczych oraz zakupy aparatów powietrznych, butli stalowych, kurtyn wodnych, indywidualnego wyposażenia strażaka (buty, ubrania, sprzęt łączności i ochrony dróg oddechowych).

Na zakończenie dh Jakub Bornus podziękował strażakom za ich bardzo duże zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm w działaniu jednocześnie dodając, iż ich działania przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa