Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Braniewie informuję o obowiązku spisania się  rolników w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 do 30.11.2020r.

Podajemy nr telefonu rachmistrza spisowego Urzędu Gminy  tel. +48 22 666 66 62 (kod rachmistrza 4328), 571 504 328 lub 55 644 03 10.

 

Do podległych placówek oświatowych na terenie naszej Gminy trafiło kolejne 18 sztuk laptopów. Sprzęt zakupiony został z rządowego programu pn. "Zdalna Szkoła +", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina Braniewo pozyskała na ten cel 54 000zł.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do zajęć dydaktycznych. W razie konieczności sprzęt będzie przekazywany uczniom z rodzin wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji materialnej do nauki zdalnej.

Warto podkreślić, że Gmina Braniewo pozyskała łącznie już 98 200 zł na zakup laptopów do nauki.

Przypominamy, że w kwietniu br. nasza gmina otrzymała 44 200 zł z programu „Zdalna szkoła". Zakupiono wówczas 17 laptopów.

Zapewniamy, że jeżeli pojawi się kolejny projekt, z którego Gmina Braniewo może pozyskać niezbędny sprzęt - z pewnością to zrobimy !


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa