Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

W dniu dzisiejszym w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipowinie odbyła się XV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Braniewo.

Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019 rok oraz udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Zanim doszło do głosowania, Wójt Gminy Jakub Bornus dokonał podsumowania ubiegłorocznych inwestycji, podkreślając znaczenie dla mieszkańców nie tylko inwestycji infrastrukturalnych (m. in. kanalizacje, drogi itd.), ale także wspierających rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej w Gminie Braniewo.

Po głosowaniu gratulacje Wójtowi Gminy w imieniu całej Rady oraz wszystkich Sołtysów złożył Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Pan Stanisław Żołędziewski wraz z Radną Anettą Babik i Małgorzatą Rojek.

Wójt podziękował wszystkim za zaufanie oraz za dotychczasową owocną i wzorową pracę na rzecz mieszkańców Gminy Braniewo.

Sesja była również doskonałą okazją do złożenia życzeń i wręczenia symbolicznych kwiatów dla Przewodniczącego Rady, który dokładnie tydzień temu obchodził swoje urodziny a zarazem imieniny.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa