Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 31.12.2020 r.(czwartek),
Urząd Gminyw Braniewie będzie czynny do godz. 12:00

 

 

23 marca w Zespole Szkół w Lipowinie odbyły się obchody Pierwszego Dnia Wiosny pod hasłem Wiosenny Ekologiczno – Przyrodniczy Dzień Kolorów.

Tego dnia poszczególne klasy ubrały się w jednym z wiosennych kolorów: żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, fioletowy. Uczniów wspierali wychowawcy i rodzice.

Od rana trwały dwugodzinne warsztaty ekologiczno – przyrodnicze, w czasie których uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami przygotowywali swoje prezentacje. Każda klasa musiała omówić wybrany temat ekologiczno – przyrodniczy oraz przygotować plakaty związane z przydzielonymi zadaniami, a także ubrać Panią Wiosnę.

Dzięki temu wszyscy obecni mogli usłyszeć jak chronić wodę, powietrze, jak oszczędzać energię, papier; dlaczego i w jaki sposób segregować odpady; co to jest ekologia, recykling, odnawialne źródła energii.

Klasy – kolory omówiły także temat bociana, żurawia, kukułki, zająca, kuropatwy, głuszca, jaskółki dymówki, jerzyka, żołny, kaczki krzyżówki.

Jedna z klas opowiedziała o tym jak pomagać krzywdzonym zwierzętom, zachęciła także do udziału w zbliżającej się akcji Godzina dla Ziemi organizowanej przez WWF Polska. Inna klasa przedstawiła listę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Na zakończenie uroczystości w pobliżu szkoły zostało posadzone Drzewko Pokoju – dar Nadleśnictwa Zaporowo. Od tego dnia mały dąbek będzie przypominał wszystkim o I Wiosennym Ekologiczno – Przyrodniczym Dniu Kolorów w Zespole Szkół w Lipowinie.

Uroczystość była także wstępem do udziału naszej szkoły w tegorocznym Sprzątaniu Warmii i Mazur.

Organizatorzy:

A. Brewczak, B. Tabaczyńska


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa