Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 21.06.2019 r. (piątek), Urząd Gminy w Braniewie będzie nieczynny.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Droga zawodowa to ważna kwestia w życiu każdego człowieka - dzięki niej jesteśmy w stanie kreować naszą przyszłość. Kariera zawodowa może zostać zaplanowana i warto to zrobić. Świadomość tego, że wiemy do czego dążymy, zwiększa motywację w osiąganiu celu i przybliża nas do sukcesu.

Chcąc pomóc młodzieży w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej Szkoła Podstawowa w Lipowinie, im. Wincentego Witosa zorganizowała Dzień Kariery Zawodowej.

Tego dnia młodzież uzyskała pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami różnych uczelni i instytucji, zdobyła informacje dotyczące dalszej nauki, praktyk zawodowych, podnoszenia kwalifikacji, rynku pracy, zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych, kredytów studenckich, metod poszukiwania pracy, badania predyspozycji zawodowych.

W ramach Dnia Kariery Zawodowej odbyły się również warsztaty dla młodzieży prowadzone przez podmioty, które uczestniczyły w wydarzeniu.

W Dniu Kariery Zawodowej w Lipowinie, wzięły udział przykładowe podmioty, takie jak: pracownik Administracji, Radca Prawny, Policjant, Strażak, pracownik Straży Graniczej, Doradca Zawodowy, Wizażysta czy chociażby Kucharz, Leśnik i Gromer.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa