Druhowie z OSP Żelazna Góra podsumowali rok

Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki podziękował strażakom z jednostki OSP Żelazna Góra za działalność w 2013 roku. Podczas zebrania sprawozdawczego wójt przedstawił także zadania, jakie należy zrealizować w najbliższym czasie. Najważniejszą i najpilniejszą kwestią jest rozwój pożarnictwa ochotniczego.


Spotkanie sprawozdawcze przeprowadzone przez strażaków ochotników z Żelaznej Góry odbyło się w świetlicy wiejskiej. Uczestniczył w nim wójt Gminy Braniewo a jednocześnie prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Braniewie Tomasz Sielicki, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie st. kpt. Władysław Szczepanowicz, ks. proboszcz Władysław Kuras, członek ZW ZOSP RP w Olsztynie dh Bogusław Zych, radny gminy Braniewo Wiesław Kowalik i strażacy z Żelaznej Góry.

Zebraniu przewodniczył dh naczelnik Jerzy Ułasiuk, który poinformował o zrealizowanych zadaniach w roku 2013 oraz o planach i przedsięwzięciach na obecny rok.

Zasłużeni strażacy ochotnicy otrzymali pamiątkowe podziękowania za działalność społeczną a jednostka OSP Żelazna Góra otrzymała na wyposażenie węże pożarnicze.