Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

 

W poniedziałek, 25 marca kilka minut po godz. 12:00, służba dyżurna powiatowego stanowiska kierowania PSP w Braniewie otrzymała zgłoszenie o pożarze budynku produkcyjno – magazynowego w miejscowości Zakrzewiec gm. Braniewo. W chwili przyjazdu na miejsce pożaru pierwszych zastępów z jrg PSP w Braniewie ogniem objęta była cała konstrukcja budynku oraz częściowo zgromadzone materiały do produkcji.

 

 

 

 

W związku z planowaną likwidacją połączenia kolejowego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Olsztyn-Braniewo przez Ornetę i Dobre Miasto. Wójt gminy Tomasz Sielicki udał się z oficjalnym pismem do Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka w którym wyraża swoją dezaprobatę.

Nie możemy podzielić argumentacji PKP PLK S.A. wyrażonej w informacji ,,optymalizacja sieci kolejowej w Polsce'', że ,,zawieszenie ruchu nie oznacza fizycznej likwidacji linii, a jedynie zaprzestanie prowadzenia prac utrzymaniowych i zamknięcie przystanków ruchu wraz z uwolnieniem związanych z tym etatów".

Pełna treść pisma, w linku poniżej:
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty do pobrania/PismoUGdoMinistra.pdf

 

W dniu 1.03.2013 roku w Zespole Szkół w Lipowinie odbyły się eliminacje gminne konkursu wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie brało udział 24 uczestników. Konkurs obejmował rozwiązanie testu zawierającego 20 pytań testowych z jeną poprawną odpowiedzią z zakresu wiedzy o pożarnictwie.

 

 

 

 

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa