Minął już rok od rozpoczęcia I edycji projektu „Razem w Przyszłość”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „Ostoja Warmińska” działające w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dla przypomnienia,projekt ma na celu zaktywizowanie społeczne i zawodowe grupy 50 mieszkańców Gminy Braniewo, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa