Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

 • Informacja o wyborze oferty W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2011 r Zamieszczono: 16 grudzień 2010r.

 • Ogłoszenie o kolejnym przetargu nieograniczonym na dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2011r.
 • SIWZ na dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2011r.

Zamieszczono: 2 grudzień 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2011r.
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2011r.

Zamieszczono: 18 listopad 2010r.


 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Młoteczno, Świętochowo,Stępień, Brzeszczyny, Szyleny-Osada

Zamieszczono: 27 październik 2010r.


 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ na remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Młoteczno,Świętochowo,Stepień, Brzeszczyny, Szyleny-Osada

Zamieszczono: 20 październik 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Młoteczno, Świętochowo, Stępień, Brzeszczyny, Szyleny-Osada
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Młoteczno, Świętochowo, Stępień, Brzeszczyny, Szyleny-Osada
 • Dokumentacja techniczna w/w zamówienia

Zamieszczono: 12 październik 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 45 o powierzchni 0,02ha położonej w obrębie Klejnowo.

Zamieszczono: 1 wrzesień 2010r.


 • Informacja o wyborze oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Zamieszczono: 25 sierpień 2010r.


 • Komunikat odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 4 440 000,00.
 • Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz dzieci terenu Gminy Braniewo do szkół w roku szkolnym 2010/2011

Zamieszczono: 12 sierpień 2010r.


 • Usługowy dowóz dzieci z terenu Gminy Braniewo do szkół w roku szkolnym 2010/2011 SIWZ - Usługowy dowóz dzieci z terenu Gminy Braniewo

 • Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa autobusu dla Gminy Braniewo
 • Zamieszczono: 26 lipiec 2010r.

 • Komunikat w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 4 440 000,00.

Zamieszczono: 21 lipiec 2010r.


 • Zapytania do SIWZ na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo

Zamieszczono: 13 lipiec 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
 • SIWZ wraz z załącznikami do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
 • Załączniki do SIWZ do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Zamieszczono: 6 lipiec 2010r.


 • Pytania do SIWZ na dostawę autobusu cz.2
 • Pytania do SIWZ na dostawę autobusu

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania Budowa sieci wodociągowej Gronowo-Podleśne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo"
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo

Zamieszczono: 30 czerwiec 2010r.


 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty na remont z przebudową Ośrodka Zdrowia w Lipowinie
 • Pytania do SIWZ na Dostawa autobusu dla Gminy Braniewo

Zamieszczono: 21 czerwiec 2010r.


 

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont z przebudową Ośrodka Zdrowia w Lipowinie

Zamieszczono: 18 czerwiec 2010r.


 • Zmiany w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo
 • Zmiany w ogłoszeniu na dostawę autobusu dla gminy Braniewo
 • Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę sieci wodociągowej Gronowo-Podleśne oraz sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo

Zamieszczono: 17 czerwiec 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont dachu z dociepleniem w Zespole Szkół w Lipowinie

Zamieszczono: 16 czerwiec 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej Gronowo-Podleśne oraz sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej Gronowo-Podleśne oraz sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo
 • Dokumentacja techniczna: Gronowo, Podleśne

Zamieszczono: 8 czerwiec 2010r.


 • Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Remont dachu z dociepleniem w Zespole Szkół w Lipowinie

 • Zawiadomienie o uzupełnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Roboty remontowo-budowlane w Ośrodku Zdrowia w Lipowinie
 • Dokumentacja - Lipowina NZOZ PDF cz. sanitarna

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu z ociepleniem w Zespole Szkół w Lipowinie
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remontu dachu z ociepleniem w Zespole Szkół w Lipowinie
 • Dokumentacja techniczna dotycząca remontu dachu z ociepleniem w Zespole Szkół w Lipowinie

Zamieszczono: 24 maj 2010r.


 • Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Roboty remontowo-budowlane w Ośrodku Zdrowia w Lipowinie

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowa sieci kanalizacji Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka - Klejnówko oraz sieci wodociągowej Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka

Zamieszczono: 21 maj 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane w przychodni Ośrodka Zdrowia w Lipowinie
 • Dokumentacja techniczna dotycząca robót remontowo-budowlanych w przychodni Ośrodka Zdrowia w Lipowinie

Zamieszczono: 17 maj 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka - Klejnówko oraz sieci wodociągowej Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka - Klejnówko oraz sieci wodociągowej Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka
 • Dokumentacja techniczna dotycząca budowy sieci kanalizacji Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka - Klejnówko oraz sieci wodociągowej Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka

Zamieszczono: 22 kwiecień 2010r.


 • Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie
 • Wyjaśnienie 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie
 • Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie
 • Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie
 • Dokumentacja techniczna dotycząca budowy Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowy Remizy Strażackiej w Lipowinie

Zamieszczono: 23 luty 2010r.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa