Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy


* Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy o zam. publicznych na wyposażenie świetlic w Żelaznej Górze i Pęciszewie.

* Ogłoszenie w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy o zam. publicznych na wyposażenie świetlic w Żelaznej Górze i Pęciszewie.


* Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej Wola Lipowska - Mikołajewo

* Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej Wola Lipowska - Mikołajewo

* SIWZ przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej Wola Lipowska - Mikołajewo

* Dokumentacja przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej Wola Lipowska - Mikołajewo


* Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofrty na remont drogi gminnej gruntowej 110003N na odcinku Braniewo (granica miasta)- Podgórze wg dokumentacji od km 0+000 do km 0+842

* Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych na remont drogi gminnej gruntowej 110003N na odcinku Braniewo (granica miasta)- Podgórze wg dokumentacji od km 0+000 do km 0+842

* SIWZ: remont drogi gminnej gruntowej 110003N na odcinku Braniewo (granica miasta)- Podgórze wg dokumentacji od km 0+000 do km 0+842

* Dokumentacja techniczna: remont drogi gminnej gruntowej 110003N na odcinku Braniewo (granica miasta)- Podgórze wg dokumentacji od km 0+000 do km 0+842


* Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Gminie Braniewo


* Ogłoszenie o wyborze oferty: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O

* Wyjaśnienie do SWIZ: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O

* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O

* SWIZ: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O

* Specyfikacja techniczna przetargu nieograniczonego na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O


* Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego w Bemowiźnie na lokale socjalne i budowę przyłącza C.O.„

* Wyjaśnienie nr 1 do przetargu nieograniczonego na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O

* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O

* Specyfikacja techniczna przetargu nieograniczonego na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O


* Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szylenach, Szkoły Podstawowej w Żelaznej Górze, Zespołu Szkół w Lipowinie ogłoszonego dnia 22.02.2012r.

* Informacja dotycząca zapytania ofertowego na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szylenach, Szkoły Podstawowej w Żelaznej Górze, Zespołu Szkół w Lipowinie ogłoszonego dnia 22.02.2012r.

* Sprostowanie - dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szylenach, Szkoły Podstawowej w Żelaznej Górze, Zespołu Szkół w Lipowinie

* Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szylenach, Szkoły Podstawowej w Żelaznej Górze, Zespołu Szkół w Lipowinie

* Specyfika głownych wymagań zamówienia na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szylenach, Szkoły Podstawowej w Żelaznej Górze, Zespołu Szkół w Lipowinie


* Wyniki postępowania w sprawie świadczenia usług w zakresie nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej do Projektu systemowego „POZNAJĘ-ODKRYWAM –UCZĘ SIĘ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

* Ogłoszenie o świadczenie usług w zakresie nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej do Projektu systemowego „POZNAJĘ-ODKRYWAM –UCZĘ SIĘ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

* Formularz oferty na świadczenie usług w zakresie nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej do Projektu systemowego „POZNAJĘ-ODKRYWAM –UCZĘ SIĘ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 293/21 o powierzchni 0,1394ha, działka nr 293/22 o powierzchni 0,1351ha, działka nr 293/23 o powierzchni 0,1440ha, działka nr 293/24 o powierzchni 0,1350ha obręb Rogity

* Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Odbiór odpadów segregowanych z terenu Gminy Braniewo w roku 2012


* Ogłoszenie o wyborze oferty: Odbiór odpadów segregowanych z terenu Gminy Braniewo w roku 2012

* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Odbiór odpadów segregowanych z terenu Gminy Braniewo w roku 2012.

* SIWZ: Odbiór odpadów segregowanych z terenu Gminy Braniewo w roku 2012.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa