Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Poszukujemy właściciela psa porzuconego w miejscowości Gronowo . Wszelkie informacje w Urzędzie Gminy pod numerem tel. 55 644 03 22

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został zamieszczony nowy, przykładowy wzór informacji dotyczących łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju.

Proszę o przekazanie wzoru łańcucha żywnościowego wszystkim posiadaczom zwierząt z terenu powiatu braniewskiego kierujących swoje zwierzęta do uboju.

Powyższy formularz jest dostępny zgodnie z podaną poniżej ścieżką dostępu:

- Handel import eksport →

- Żywność pochodzenia zwierzęcego →

- Zakładka z lewej strony - Informacja o łańcuchu żywnościowym

- Przykładowy wzór informacji o łańcuchu żywnościowym - data publikacji 2019-07-23

Poniżej bezpośredni link:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacja-o-lancuchu-zywnosciowym

 

Fundacja Dar Oze​ ​ z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania do 80.000 zł na instalacje fotowoltaiczne w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski. Dofinansowanie nie może wynosić więcej jak 40% wartości inwestycji.

Informacja

W związku ze zbliżającym się zakończeniem umowy na kompleksowe usługi bankowe, Gmina Braniewo informuję, iż w okresie od 01.08.2019 do 20.08.2019 będą zbierane oferty na powyższe usługi.

Przedmiotem składanych ofert jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Braniewo i jej jednostek organizacyjnych w zakresie:

  • prowadzenia przez bank rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych w złotych,
  • otwarcia i prowadzenia obsługi rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
  • przelewy masowe.

Wymaga się, aby Bank posiadał placówkę (oddział lub filię) usytuowaną w miejscowości gdzie znajduje się siedziba Gminy Braniewo. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10.2019 r. do 31.09.2023r.

Oferty prosimy kierować na adres:

Gmina Braniewo
ul.Moniuszki 5
14-50 Braniewo

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa