Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

SMSR-System Monitoringu Suszy Rolniczej w IUNG-PIB wydał w pierwszym okresie raportowania na terenie Gminy Braniewo zagrożenie występowania suszy rolniczej.

Zagrożenie suszą notowane jest w uprawach, na następujących kategoriach gleb:

 1. Kategoria gleby I:

 • Zboża ozime

 • Zboża jare

 • Krzewy owocowe

 • Truskawki

 1. Kategoria gleby II:

 • Zboża ozime

 • Zboże jare

 • Krzewy owocowe

 • Truskawki

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb:

Kategoria I - Bardzo lekka, silnie podatna na suszę, gatunki gleby:

 • piasek luźny - pl

 • piasek luźny pylasty - plp

 • piasek słabo gliniasty - ps

 • piasek słabo gliniasty pylasty - psp

Kategoria II - Lekka, podatna na suszę, gatunki gleby:

 • piasek gliniasty lekki - pgl

 • piasek gliniasty lekki pylasty - pglp

 • piasek gliniasty mocny - pgm

 • piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

 

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzenie protokołu szacowania strat (nie dotyczy szkód w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych oraz szkółkach: rośliny mateczne i sady zraźnikowe) dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Wnioski o oszacowanie strat w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych oraz szkółkach: rośliny mateczne i sady zraźnikowe należy składać do Urzędu Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Braniewo, pod adresem: www.gminabraniewo.pl w zakładce ogłoszenia - komunikat odnośnie zagrożenia występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zjawisk atmosferycznych - susza.

Wzór nr 1 wniosku rolnika do gminy 2022 r.

Wzór nr 1 wniosku rolnika do gminy 2022 r. uproszczony


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa