Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 STAWKI ZA ODPADY 2021

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektroicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.

 

Komunikat odnośnie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - susza

SMSR-System Monitoringu Suszy Rolniczej w IUNG-PIB wydał w szóstym okresie raportowania na terenie Gminy Braniewo występowanie suszy rolniczej.

Susza notowana jest w uprawach, na następujących kategoriach gleb:

 1. Kategoria gleby I:

 • Rzepak i rzepik

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb:

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę, gatunki gleby:

 • piasek luźny

 • piasek luźny pylasty

 • piasek słabo gliniasty

 • piasek słabo gliniasty pylasty

 

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą aplikacji, producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Aplikacja jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r lub po wpisaniu w przeglądarce internetowej hasła Zgłoś szkodę rolniczą. Sporządzenie protokołu odbywa się wyłącznie poprzez publiczną aplikację, tzn. bez udziału Komisji gminnych szacujących straty, powołanych zarządzeniem właściwego miejscowo Wojewody.

Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany. Producent rolny ma prawo do kilkokrotnego uzupełnienia strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazaną przez system Monitoringu Suszy Rolniczej, do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu start w gospodarstwie rolnym i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń, Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektrycznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych. Elektroniczny wniosek umożliwia producentowi rolnemu wybieranie upraw poszkodowanych przez suszę spośród upraw zgłoszonych do ARIMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Z kolei dane o liczbie zwierząt z IRZ plus umożliwiają weryfikację wprowadzonych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierząt w gospodarstwie rolnych. Dane te są niezbędne do wyliczania wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego.

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych występowaniem suszy producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji do dnia 15 października roku występowania suszy.

Jeśli starty w gospodarstwie rolnym będą niższe niż 30% aplikacja odrzuć protokół, podając informację, iż „Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30% nie spełnienia wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.

Wnioski o oszacowanie strat w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych należy składać do Urzędu Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Braniewo, pod adresem: www.gminabraniewo.pl w zakładce ogłoszenia - komunikat odnośnie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zjawisk atmosferycznych - susza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMSR-System Monitoringu Suszy Rolniczej w IUNG-PIB wydał w piątym okresie raportowania na terenie Gminy Braniewo występowanie suszy rolniczej.

Susza notowana jest w uprawach, na następujących kategoriach gleb:

 1. Kategoria gleby I:

 • Zboża ozime

 • Zboża jare

 • Kukurydza na ziarno

 • Kukurydza na kiszonkę

 • Rzepak i rzepik

 • Tytoń

 • Warzywa gruntowe

 • Krzewy owocowe

 • Drzewa owocowe

 • Truskawki

 • Rośliny strączkowe

 1. Kategoria gleby II:

 • Zboża ozime

 • Zboża jare

 • Kukurydza na ziarno

 • Kukurydza na kiszonkę

 • Rzepak i rzepik

 • Krzewy owocowe

 • Truskawki

 • Rośliny strączkowe

 

 1. Kategoria gleby III:

 • Zboża jare

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb:

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę, gatunki gleby:

 • piasek luźny

 • piasek luźny pylasty

 • piasek słabo gliniasty

 • piasek słabo gliniasty pylasty

Kategoria II - Bardzo podatna na suszę, gatunki gleby:

 • piasek gliniasty lekki

 • piasek gliniasty lekki pylasty

 • piasek gliniasty mocny

 • piasek gliniasty mocny pylasty

Kategoria III - Średnio podatna na suszę, gatunki gleby:

 • glina lekka

 • glina lekka pylasta

 • pył gliniasty

 • pył zwykły

 • pył piaszczysty

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bez udziału Komisji, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez suszę w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych - Wnioski składa się do Urzędu Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 (Sekretariat pok. nr 8, piętro II). Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Braniewie pod adresem: www.gminabraniewo.pl w zakładce ogłoszenia, komunikat odnośnie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - susza.

Informacja

Uproszczony wniosek o oszacowanie szkód

Wniosek o oszacowanie szkód


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa