Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem NR 29/VIII/2020 Wójta Gminy Braniewo z dn. 25 maja 2020 r., informuje się, że dn. 12.06.2020 r.(piątek), Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został zamieszczony nowy, przykładowy wzór informacji dotyczących łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju.

Proszę o przekazanie wzoru łańcucha żywnościowego wszystkim posiadaczom zwierząt z terenu powiatu braniewskiego kierujących swoje zwierzęta do uboju.

Powyższy formularz jest dostępny zgodnie z podaną poniżej ścieżką dostępu:

- Handel import eksport →

- Żywność pochodzenia zwierzęcego →

- Zakładka z lewej strony - Informacja o łańcuchu żywnościowym

- Przykładowy wzór informacji o łańcuchu żywnościowym - data publikacji 2019-07-23

Poniżej bezpośredni link:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacja-o-lancuchu-zywnosciowym

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa