Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectw, likwidacji osiedla oraz nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Braniewo

Zgodnie z zarządzeniem Nr 28/VIII/2019 Wójta Gminy Braniewo z dnia 29 marca 2019r. w terminie od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r. w Gminie Braniewo przeprowadzono konsultacje społeczne
 
Przedmiotowe konsultacje miały na celu uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie dokonania następujących zmian dotyczących podziału jednostek pomocniczych Gminy Braniewo:
1) podział sołectwa Pęciszewo na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Pęciszewo i sołectwo Podleśne;
2) podział sołectwa Wola Lipowska na trzy odrębne sołectwa: sołectwo Wola Lipowska, sołectwo Gronówko i sołectwo Lipowina;
3) likwidacja osiedla Lipowina;
 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie zebrania uwag, opinii mieszkańców gminy Braniewo na podstawie formularza stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia 28/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.
 
Informacje Wójta gminy Braniewo w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych zostały udostępnione:
1) na stronie internetowej Gminy Braniewo (www.gminabraniewo.pl),
2) Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipbraniewo.warmia.mazury.pl),
3) sołtysów.
 
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych byli wszyscy mieszkańcy gminy Braniewo posiadający na czas od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r. czynne prawo wyborcze.
 
W konsultacjach społecznych w sprawie podziału sołectw, likwidacji osiedla oraz nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Braniewo wpłynęły 3 pozytywne opinie bez żadnych uwag.
 
W toku prowadzonych konsultacji, poza wskazanym formularzem nie złożono odrębnych wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa