Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 21.06.2019 r. (piątek), Urząd Gminy w Braniewie będzie nieczynny.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectw, likwidacji osiedla oraz nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Braniewo

Zgodnie z zarządzeniem Nr 28/VIII/2019 Wójta Gminy Braniewo z dnia 29 marca 2019r. w terminie od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r. w Gminie Braniewo przeprowadzono konsultacje społeczne
 
Przedmiotowe konsultacje miały na celu uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie dokonania następujących zmian dotyczących podziału jednostek pomocniczych Gminy Braniewo:
1) podział sołectwa Pęciszewo na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Pęciszewo i sołectwo Podleśne;
2) podział sołectwa Wola Lipowska na trzy odrębne sołectwa: sołectwo Wola Lipowska, sołectwo Gronówko i sołectwo Lipowina;
3) likwidacja osiedla Lipowina;
 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie zebrania uwag, opinii mieszkańców gminy Braniewo na podstawie formularza stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia 28/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.
 
Informacje Wójta gminy Braniewo w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych zostały udostępnione:
1) na stronie internetowej Gminy Braniewo (www.gminabraniewo.pl),
2) Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipbraniewo.warmia.mazury.pl),
3) sołtysów.
 
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych byli wszyscy mieszkańcy gminy Braniewo posiadający na czas od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r. czynne prawo wyborcze.
 
W konsultacjach społecznych w sprawie podziału sołectw, likwidacji osiedla oraz nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Braniewo wpłynęły 3 pozytywne opinie bez żadnych uwag.
 
W toku prowadzonych konsultacji, poza wskazanym formularzem nie złożono odrębnych wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa