Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

 

Dzięki staraniom Rady Gminy i Wójta Gminy Braniewo, po długich rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad udało się doprowadzić do realizacji remontu drogi technicznej Pęciszewo- Grzechotki DD-8 (równoległej do drogi S22).

 


Przedmiotowa droga posiadała nawierzchnię gruntową, która wymagała ciągłych napraw w czasie trwania „mokrych” pór roku tj. szczególnie wiosną po roztopach śniegu oraz jesienią.

 

Zakres prac przewiduje ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej na całym odcinku drogi tj. na długości ok. 1900 m. Przewidziana szerokość jezdni drogi po przeprowadzonym remoncie będzie wynosiła 3,5m. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1mln zł.

Dzięki wykonaniu nakładki z masy bitumicznej poprawi się znacząco komfort podróżowania po wskazanym odcinku. Mieszkańcy miejscowości Grzechotki oraz Sarniki będą mogli korzystać z najkrótszego połączenia z m. Braniewem.

W związku z prowadzonymi robotami związanymi z remontem drogi dojazdowej DD-8 Pęciszewo- Grzechotki planowane jest zamknięcie drogi dla ruchu w terminie od 28.11.2011r. Do 07.12.2011r. W godzinach od 7.00- 17.00.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa