Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

W nawiązaniu do uchwały nr 86/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty informujemy, iż od miesiąca stycznia 2018r. (płatne do 15-go lutego 2018r.) należność z tytułu przedmiotowej opłaty przedstawiać się będzie następująco:

Odpady segregowane:

1-3 osoby: 12zł/osobę miesięcznie,

4 osoby: 11 zł/osobę miesięcznie,

5 osób: 10 zł/osobę miesięcznie,

6 osób: 9 zł/osobę miesięcznie,

7 osób: 8 zł/osobę miesięcznie,

8 osób i więcej: 8 zł/osobę miesięcznie,

Odpady niesegregowane:

1-3 osoby: 18zł/osobę miesięcznie,

4 osoby: 17 zł/osobę miesięcznie,

5 osób: 16 zł/osobę miesięcznie,

6 osób: 15 zł/osobę miesięcznie,

7 osób: 14 zł/osobę miesięcznie,

8 osób i więcej: 14 zł/osobę miesięcznie,


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa