Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Zachęcamy wszystkie osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Braniewie, niepełnosprawne, korzystające z programu PO PŻ, do wzięcia udziału w II edycji projektu "Razem w Przyszłość" realizowanego przez Stowarzyszenie Ostoja Warmińska w partnerstwie z Gminą Braniewo.

W ramach projektu 25 osób uzyska wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika. Po przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy każdy uczestnik skorzysta z bezpłatnego kursu zawodowego oraz odbędzie 6-cio miesięczny staż zawodowy. Rekrutacja do projektu trwa od 10 do 30 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w GOPS przy ulicy Moniuszki 5. Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne do wzięcia udziału w projekcie!

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby z III profilu PUP.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa