Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Trwająca od wielu miesięcy budowa stacji uzdatniania wody w Szylenach dobiegła końca. Do mieszkańców gminy popłynęła już wysokiej jakości woda. Inwestycja została zrealizowana ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy udziale finansowym Gminy Braniewo. Wartość zadania opiewa na kwotę 3 mln. złotych.

Stacja uzdatniania jest nowoczesnym obiektem z trzystopniowym układem filtrów, wielostopniowym układem pompującym II stopnia i automatyczną kontrolą ciśnienia wody podawanej nowymi odwiertami (studniami głębinowymi). Wyposażona jest także w zbiorniki retencyjne magazynujące wodę pitną. Stacja zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Szyleny Osada, Szyleny Wieś, Bemowizna, Brzeszczyny, Bobrowiec, Bobrowiec Kolonia, Świętochowo, Rogity, Młoteczno, Rodowo i Zgoda. Docelowo zaopatrzy w wodę także: Rusy, Szyleny Kolonię oraz Marcinkowo.

Proces technologiczny kontrolowany jest przez najnowszej generacji w pełni zautomatyzowane urządzenia sterujące, a ich praca dzięki zdalnej transmisji danych GSM, widoczna jest na oddalonej o 15 km od obiektu stacji monitorującej. Nad kontrolą jakości wody czuwają urządzenia pomiarowe i nowatorskie rozwiązania techniczne w postaci lamp ultrafioletowych UV, dezynfekujących w sposób ciągły wydobywaną i podawaną do sieci wodę.

Rozwiązania w zakresie nowoczesnej dezynfekcji wody wdrażane są także na innych naszych ujęciach. Lampa UV została już zainstalowana na ujęciu wodnym w Gronowie, wkrótce takie rozwiązanie zastosujemy również w Żelaznej Górze.

Konieczność i słuszność realizacji inwestycji potwierdzają zarówno względy zdrowotne jak i ekonomiczne. Sieć wodociągowa z własną stacją uzdatniania wody dają duże możliwości dla gminy w kształtowaniu cen za wodę, przy uwzględnieniu możliwości finansowych mieszkańców gminy.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa