Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

Organizator:
Braniewski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
przy Hufcu Braniewo Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Armii Krajowej 9
14-500 Braniewo
Kontakt – Arkadiusz Witkowski - tel. 604 559 672
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN
DRUGIEGO RAJDU PIESZEGO „PIERWSZA POMOC”
w ramach 26 FINAŁU
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

1. ORGANIZATOR:

Braniewski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
przy Hufcu Braniewo Związku Harcerstwa Polskiego
im. Mikołaja Kopernika

WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Burmistrz Miasta Braniewo;
- Braniewskie Centrum Kultury;
- Wójt Gminy Braniewo;
- Nadleśnictwo Zaporowo;
- Harcerski Klub Ratowniczy „PULS”;
- Harcerski Klub Turystyczny „WARM”.

 

2. CELE RAJDU:

• czynny udział w 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
• pogłębianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy;
• promocja walorów krajoznawczych, przyrodniczych i turystycznych powiatu braniewskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Braniewo;
• popularyzacja turystyki pieszej, aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz szerzenie kultury turystyki i racjonalnego korzystania z przyrody.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Udział w rajdzie jest nieodpłatny. W rajdzie mogą brać udział wszystkie chętne osoby, które stawią się w sobotę 13 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 na starcie i wpiszą się na listę uczestników rajdu. Zapraszamy każdą zainteresowaną osobę, rodziny i zorganizowane grupy. Warunkiem koniecznym uczestnictwa dzieci i młodzieży do lat 18 w rajdzie jest zapewnienie opieki osoby dorosłej. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

W ramach rajdu można otrzymać naklejkę z serduszkiem WOŚP, po uprzednim wrzuceniu dowolnej kwoty do puszki WOŚP.
W tym roku pieniądze zbierane są na wyrównanie szans w leczeniu noworodków.

W trakcie rajdu każdy uczestnik powinien przestrzegać bezwzględnie przepisów i zasad kodeksu ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej ruchu pieszych, do których należy min. posiadanie odblasków.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
• stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika trasy;
• przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku;
• bezzwłocznego zgłaszania kierownikowi trasy o wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych;
• zachowania proekologicznego.

W trakcie trwania rajdu:
• czas i miejsce odpoczynku wyznacza kierownik trasy;
• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu osobom trzecim;
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

4. TERMIN I TRASA RAJDU:

Rajd odbędzie się w sobotę 13 stycznia 2018r. w godz. 9.00 – 15.00.

Trasa rajdu pieszego /około 10 km/ - Braniewo - Rosiny - Braniewo. W zależności od warunków atmosferycznych i kondycji uczestników trasa rajdu może być wydłużona lub skrócona.

START godz. 9.00 - Braniewskie Centrum Kultury – przed wejściem do Biblioteki Miejskiej.

META godz. 15.00 - Braniewskie Centrum Kultury.

W ramach rajdu organizatorzy zapewniają:
• potwierdzenie zaliczenia punktów na odznaki turystyczne;
• zajęcia z pierwszej pomocy prowadzone przez instruktorów z Harcerskiego Klubu Ratowniczego Puls Braniewo;
• nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Braniewo za aktywny udział w rajdzie i konkursie z udzielania pierwszej pomocy. Laureaci nagrody otrzymają podczas gali 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która rozpocznie się w niedzielę 14 stycznia 2018r. o godz. 12.00 w Braniewskim Centrum Kultury;
• ognisko na terenie kompleksu leśnego Rosiny;
• niespodzianki.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa