Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

Gmina Braniewo nawiązuje kontakty i rozwija współpracę z instytucjami i organizacjami w różnych dziedzinach życia społecznego, podejmując działania prowadzące do zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. W miniony weekend zrealizowana została kolejna dostawa żywności z banku Caritas Archidiecezji Warmińskiej w trosce o potrzebujących mieszkańców gminy Braniewo i miasta Braniewa.

Głównym organizatorem działań jest ks. dziekana Leszek Galica. Przy wsparciu Wójta Pana Tomasza Sielickiego oraz przedsiębiorców Pana Wojciecha Hołowni i Pana Zygmunta Wajdlejta od lat żywność dociera do naszych mieszkańców. Przedsięwzięcie jest swoistym żywnościowym kołem ratunkowym dla wielu potrzebujących, a z każdą dostawą wsparcie obejmuje coraz większą liczbę osób. W ramach pomocy mieszkańcy objęci programem otrzymują artykuły spożywcze zakupione ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa