Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

W miniony piątek odbyła się XXXII sesja Rady Gminy, podczas której mogliśmy gościć nowego Komendanta Powiatowej Policji w Braniewie kom. Tadeusza Telengę. Wójt Pan Tomasz Sielicki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Sergiuszem Kaliszukiem i Wiceprzewodniczącą Panią Ewą Kazimierczuk w imieniu mieszkańców pogratulowali Komendantowi awansu zawodowego oraz życzyli dobrej współpracy z samorządem gminy Braniewo.

Podczas sesji Rada podjęła wiele uchwał związanych z bieżącymi sprawami. Przyjęty został Program współpracy organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, który określa priorytetowe działania oraz zakres współpracy gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi. Wspólnie realizowane przedsięwzięcia mają na celu rozwój gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Rada Gminy przyjęła również stanowisko w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Jest to apel skierowany do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybszą aprobatę dokumentu, dzięki czemu Euroregion Bałtyk (w tym województwo warmińsko-mazurskie) będzie mógł realizować projekty i inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych.

Uchwalono również podatek od nieruchomości. Należy jednak zauważyć, że nie podjęto uchwały o wysokości stawki podatku rolnego, co oznacza, że w przyszłym roku obowiązywała będzie stawka określona przez GUS. Rada Gminy przychylnie ustosunkowała się do wniosku Wójta, aby nie podwyższać proponowanej przez GUS stawki, dzięki czemu od kilku podatek rolny w naszej gminie jest jednym z najniższych w powiecie.

Podczas minionej sesji Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze Pani Kalina Jakimczuk przekazała uczestnikom informację o utworzeniu Klubu Aktywnego Seniora. Tym samym poprosiła o rozpowszechnienie informacji oraz zaprosiła wszystkich na zabawę andrzejkową organizowaną 30 listopada o godz. 16:00 w świetlicy w Żelaznej Górze.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa