Dziś w urzędzie gminy odbyło się kolejne cykliczne spotkanie uczestników projektu „Razem w przyszłość” - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy. Program realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Ostoja Warmińska” i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Założenia projektu przewidują aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym oraz zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez udział w stażach, praktykach zawodowych, kursach oraz szkoleniach.

Podczas dzisiejszego spotkania uczestnicy weszli w ostatni etap projektu. Odbyło się podpisanie umów związanych z rozpoczęciem staży zawodowych. Wójt przekazał uczestnikom dobrą wiadomość. Po wielu staraniach, spotkaniach i rozmowach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego udało się wywalczyć dodatkowe środki na podwyższenie kwoty stypendium za udział w stażach. Uczestnicy bardzo się ucieszyli na tę wiadomość.

Gmina wspólnie z fundacją „Żółty Szalik” realizuje również program pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork”. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych oraz dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Pomoc mieszkańcom nie opiera się jedynie na zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, ale również na zapewnieniu odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym i zawodowym. Oba projekty realizowane są z udziałem środków zewnętrznych.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa