KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy, z uwagi na trudną sytuację meteorologiczną występującą na terenie Gminy Braniewo, z dniem 30 października 2017r., od godziny 11.00 aż do odwołania zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Braniewo.

Wójt Gminy Braniewo
Tomasz Sielicki

Zarządzenie nr 98 w sprawie odwołania ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego z dnia 02.11.2017

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi prosimy o zachowanie ostrożności oraz zgłaszaniu wszelkich zagrożeń pod numery telefonów: 666119960 lub 501674625.

Prosimy o zgłaszanie szód rolniczych pod numer 55 644 03 22, a w infrastrukturze pod numer 55 644 03 11.

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU

Dziś w urzędzie gminy odbyło się kolejne cykliczne spotkanie uczestników projektu „Razem w przyszłość” - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy. Program realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Ostoja Warmińska” i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Założenia projektu przewidują aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym oraz zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez udział w stażach, praktykach zawodowych, kursach oraz szkoleniach.

Podczas dzisiejszego spotkania uczestnicy weszli w ostatni etap projektu. Odbyło się podpisanie umów związanych z rozpoczęciem staży zawodowych. Wójt przekazał uczestnikom dobrą wiadomość. Po wielu staraniach, spotkaniach i rozmowach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego udało się wywalczyć dodatkowe środki na podwyższenie kwoty stypendium za udział w stażach. Uczestnicy bardzo się ucieszyli na tę wiadomość.

Gmina wspólnie z fundacją „Żółty Szalik” realizuje również program pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork”. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych oraz dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Pomoc mieszkańcom nie opiera się jedynie na zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, ale również na zapewnieniu odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym i zawodowym. Oba projekty realizowane są z udziałem środków zewnętrznych.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa