EFSI

Wczoraj mieszkańcy sołectwa Szyleny obchodzili dożynki sołeckie połączone z otwarciem nowo wyremontowanej drogi na odcinku Bemowizna-Szyleny. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą z udziałem zaproszonych gości, mieszkańców, a przede wszystkim rolników.

Starostowie dożynek złożyli dary i chleb dożynkowy na ręce księdza proboszcza. Następnie podzielili nim wszystkich uczestników mszy świętej. Proboszcz ks. Piotr Babski poświęcił przyniesione przez rolników ziarno. Podziękował również Pani Joannie Budko za zrobienie wieńca dożynkowego, który wcześniej poświęcony był na dożynkach diecezjalnych w Gietrzwałdzie. Po zakończeniu uroczystości kościelnych odbyło się symboliczne otwarcie drogi. Ksiądz poświęcił nową nawierzchnię i pobłogosławił wszystkich, życząc rozwagi w poruszaniu się po nowej drodze.

Następnie głos zabrał Wójt Tomasz Sielicki, który powiedział, że głównym celem przedsięwzięcia była poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników przebudowanego odcinka drogi, a także estetyki obszaru. Koszt inwestycji sięga blisko 0,5 mln. zł. z czego gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% wartości inwestycji.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Tomasz Sielicki, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sergiusz Kaliszuk, Sołtys Sołectwa Szyleny Pan Paweł Szakiewicz oraz rolnik z Szylen Pan Mirosław Kapusto. Uciecha mieszkańców jest wielka, od lat czekali na ten remont. Teraz mogą bezpiecznie i w pełni komfortowo korzystać z przebudowanej drogi.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa