Konsekwencja, determinacja i ciężka praca sprzyjają realizacji wielu inwestycji w naszej gminie. Na niektóre wspólnie z mieszkańcami czekamy od wielu lat, ale wreszcie zauważamy już efekty. Plany, które niedawno były jeszcze tak dalekosiężne stają się rzeczywistością. A co najważniejsze, na tym nie koniec.

Obecnie trwają zaawansowane prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej z Maciejewa do Lipowiny oraz sieci wodociągowej z Zakrzewca do Maciejewa. Inwestycja jest wynikiem wieloletnich starań oraz dobrej współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych. Dzięki niej nastąpi polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Koszt obu inwestycji sięga blisko 3 mln zł.

Rozpoczęliśmy także prace związane z termomodernizacją szkół gminnych w Lipowinie i w Szylenach. Zakres robót w obiektach obejmuje min. docieplenie dachu, przebudowę urządzeń wentylacji, zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Kompleksowo wykonana inwestycja przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w naszych szkołach oraz ograniczy emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Wiele się dzieje również na drogach. Pomału, ale sukcesywnie poprawiamy komfort ruchu poprzez przebudowy i remonty dróg. We współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Marszałkowskim, możemy realizować większe inwestycje, które służą nie tylko mieszkańcom gminy, ale i całego Powiatu. Użytkownicy nowych nawierzchni bardzo się cieszą z poprawy komfortu poruszania się po wyremontowanych drogach. Na te cele z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne i już planujemy kolejne inwestycje związane z poprawą infrastruktury.


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa