DSC 0345

Dzięki kilkuletnim staraniom Wójta Tomasza Sielickiego oraz przychylności Agencji Nieruchomości Rolnych, mieszkańcy Zgody wreszcie cieszą się długo wyczekiwaną inwestycją. Symboliczne otwarcie kanalizacji podkreśliło jak ważne przedsięwzięcie udało się zrealizować. Mieszkańcy Zgody nie kryją zadowolenia i wspólnie świętowali zakończenie inwestycji.

W ramach zadania zmodernizowana została także oczyszczalnia ścieków w Gronowie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę sięgającą 800 tysięcy zł. Wkład Gminy to koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Wybudowanie nowej sieci wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, pozwoliło na uregulowanie spraw z zakresu gospodarki ściekowej poprzez podłączenie do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Zapewni to mieszkańcom życie w zdrowym i przyjaznym dla nich środowisku. Do nowej sieci zostali włączeni wszyscy mieszkańcy Zgody.

Przy tak ważnych inwestycjach dużym wsparciem dla Wójta, wyznaczającego kierunki rozwoju gminy, jest wyrozumiałość i przychylność Rady Gminy, która podejmuje decyzje w sprawach przeznaczenia środków finansowych na realizację określonych zadań. Jest to niezwykle trudne, gdyż potrzeb jest dużo, a budżet ograniczony. Niezwykle ważna jest zatem umiejętność wyznaczania priorytetowych celów, co udaje się dzięki dobrej współpracy organów Gminy.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa