Kolejny projekt i duże wyzwanie przed nami. W dniu wczorajszym Wójt Tomasz Sielicki wspólnie z Panią Kaliną Jakimczuk - Prezesem Stowarzyszenia "Ostoja Warmińska" uczestniczyli w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Panem Gustawem Markiem Brzezinem, podczas którego podpisali umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Razem w przyszłość”, którego wartość sięga blisko 1 mln. zł.

Jednostką realizującą projekt jest Stowarzyszenie „Ostoja Warmińska” działającą w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  Celem projektu jest aktywne uczestnictwo mieszkańców naszej gminy w życiu społecznym oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Założenia programu realizowane będą poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz promowanie równych szans na zatrudnienie. Beneficjenci projektu uczestniczyli będą w zajęciach umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, stażach, praktykach zawodowych, kursach oraz szkoleniach.

Zainteresowani mieszkańcy, mogą zasięgnąć informacji dotyczących możliwości zakwalifikowania się do udziału  w projekcie u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa