Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 31.12.2020 r.(czwartek),
Urząd Gminyw Braniewie będzie czynny do godz. 12:00

 

 

 

 

Urząd Gminy Braniewo przystąpił do projektu „Wzrost jakości usług publicznych w urzędach administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania”. ISO 9001

 

 

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”,  Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.  Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej.

Celem ogólnym projektu jest poprawa zarządzania  i wzrost jakości usług publicznych świadczonych na rzecz klientów oraz wzrost zaufania społecznego w 3 urzędach administracji samorządowej na szczeblu urzędów gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj. :

- wdrożenie systemu zarządzania jakością  prowadzące do poprawy efektywności pracy,

- uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością wg normy ISO 9001,

- wprowadzenie przejrzystych procedur świadczenia usług,

- wzbudzenie zainteresowania urzędników nowymi metodami pracy i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień obsługi klientów,

- wdrożenie skutecznych form komunikacji z klientem odpowiadającym na potrzeby lokalnych społeczności i skutecznych metod komunikacji wewnętrznej,

- wprowadzenie metod badania satysfakcji klienta i pracowników,

- przyjęcie kodeksu etycznego pracowników urzędów,

- wzrost prestiżu urzędu z uwagi na posiadane certyfikatu ISO 9001.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa