Zakończyliśmy konsultacje związane z opracowaniem „Lokalnego Planu Rewitalizacji” dla Gminy Braniewo na lata 2017-2025”. Podczas spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami i rolnikami omówione zostały kluczowe kwestie dotyczące planowanego obszaru rewitalizacji oraz możliwości realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zarówno w sferze gospodarczej jak i przestrzennej.

Konsultacje społeczne odbyły się w formie: zbierania uwag w postaci papierowej, elektronicznej i ustnej oraz przeprowadzenia badania ankietowego. Dzięki zebranym informacjom będziemy mogli stworzyć plan dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Wspólne dyskusje zaowocowały nowymi i ciekawymi pomysłami.

Program rewitalizacji jest niezwykle ważnym dokumentem i stanowi podstawę do pozyskania środków z funduszy europejskich w ramach ZPORR. W planie zostanie ujętych wiele zadań, realizacja których przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz podniesienia atrakcyjności naszej gminy. Ostateczny plan przyjęty zostanie uchwałą Rady Gminy na najbliższej sesji.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa