KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy, z uwagi na trudną sytuację meteorologiczną występującą na terenie Gminy Braniewo, z dniem 30 października 2017r., od godziny 11.00 aż do odwołania zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Braniewo.

Wójt Gminy Braniewo
Tomasz Sielicki

Zarządzenie nr 98 w sprawie odwołania ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego z dnia 02.11.2017

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi prosimy o zachowanie ostrożności oraz zgłaszaniu wszelkich zagrożeń pod numery telefonów: 666119960 lub 501674625.

Prosimy o zgłaszanie szód rolniczych pod numer 55 644 03 22, a w infrastrukturze pod numer 55 644 03 11.

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU

Wczoraj, w ramach zajęć lekcyjnych odwiedzili nas uczniowie i wychowawcy klas gimnazjalnych z Zespołu Szkól w Lipowinie. Celem wizyty w Urzędzie Gminy było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania lokalnego samorządu oraz rolą i zadaniami jakie spełnia gmina.

Tę nietypową lekcję Wójt rozpoczął od przedstawienia uczniom struktury samorządu terytorialnego  w Polsce. Następnie omówił zasady funkcjonowania podstawowej jednostki podziału terytorialnego - gminy - oraz  jej znaczenie na tle województwa i powiatu. Nastęnie przedstawił zadania, jakie gmina realizuje w celu zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców. Wójt przybliżył również zasady tworzenia budżetu oraz gospodarowania nim. Wymienił również źródła dochodów gminy oraz sposób wydatkowania środków publicznych. Zaznaczył, że ważne jest pozyskiwanie środków unijnych, dzięki czemu można zrealizować więcej zadań. Następnie przedstawił zakres działania Rady Gminy, która pełni funkcje uchwałodawczo - kontrolne. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób podejmowane są uchwały.

W dalszej kolejności Wójt przybliżył tryb wyboru organów samorządu gminy. Uczniowie zapoznali się również z funkcją jednostek pomocniczych gminy, jakimi są sołectwa.

Następnie Wójt przedstawił swoje kompetencje oraz przybliżył uczniom, na czym polega jego praca.

W tej nietypowej lekcji udział wzięła również Radna Ewa Kazimierczuk pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Braniewo. Wójt podkreślił, że ważnym stanowiskiem w strukturze urzędu jest także Skarbnik Gminy, który dba o budżet jednostki.

Podsumowując spotkanie, Wójt nadmienił jak ważna jest współpraca gminy z jednostkami służb mundurowych, które dbają o utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego również  w naszych miejscowościach.

Aby uczniowie miło wspominali i dobrze zapamiętali informacje przekazane przez Wójta, otrzymali pamiątkowe gadżety w postaci długopisów z logo Gminy Braniewo.

 

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa