27. lutego odbyła się konferencja pod hasłem „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego na Warmii i Mazurach”. Gmina Braniewo otrzymała wyróżnienie w rankingu „XIII Konkurs JST – dynamika osób pracujących - Warmia-Mazury”, które z rąk Marszałka Gustawa Marka Brzezina oraz prof. dr. hab. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej odebrał Wójt Tomasz Sielicki.

Organizatorem wydarzenia był samorząd województwa we współpracy z Katedrą Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM. W konferencji udział wzięli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a także pracownicy naukowi i studenci. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania dobrych praktyk rozwojowych w gminach oraz wymiany doświadczeń między samorządami.

Podczas konferencji zostało zaprezentowane Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, które przedstawiło swoje możliwości oraz założenia programu RPO wspierającego i premiującego działania na rzecz społeczeństwa, środowiska i klimatu.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa