Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

19 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku, sesja Rady Gminy Braniewo. Jest nam niezmiernie miło, gdyż w obradach uczestniczył gość szczególny, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. Spotkanie było okazją do podpisania umowy na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu strażackiego w ramach RPO poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Nie była to pierwsza wizyta Marszałka w Urzędzie Gminy. Bliska współpraca samorządu województwa z Gminą Braniewo sprzyja wielu spotkaniom i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Jako jedno z ostatnich, Marszałek wymienił dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego na wyposażenie jednostki OSP. Zaznaczył, że w całym województwie tylko 11 gmin otrzymało środki unijne na ten cel, w tym Gmina Braniewo. Koszt zadania opiewa na kwotę 800 tys. zł z czego dofinansowywanie wynosi 680 tys., a więc było o co zwalczyć.

Następnie Pan Marszałek nawiązał do uchwały, która znalazła się w porządku obrad wczorajszej sesji. Dotyczy ona udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. Samorządy zawarły porozumienie, którego celem jest współpraca na rzecz zapewnienia warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z powyższym, udział Gminy w kosztach realizacji zadania, ustalany jest corocznie w wysokości równej sumie opłat, należnych w danym roku Gminie, w związku z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną wybudowaną w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko - Mazurskie”.

Następnie Marszałek poinformował o planach inwestycyjnych województwa na bieżący rok. Podkreślił, że najwięcej środków  zabezpieczonych zostało na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym dróg przebiegających przez naszą gminę Nr 504 i Nr 507. Marszałek poinformował również o planach rozwoju współpracy kulturowej i gospodarczej z Rosją. Na zakończenie zaprosił Sołtysów i władze Gminy na spotkanie, organizowane w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Sołtysa, które odbędzie się w marcu.

Po wystąpieniu Marszałka nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego. W ramach podziękowania za dobrą współpracę, Wójt wraz z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącą Rady wręczyli Panu Marszałkowi drobny upominek.

W sesji udział wzięli także przedstawiciele służb mundurowych. Komendant Powiatowy Policji zachęcał wszystkich do udziału w debacie społecznej pn. „Rozświetlamy Braniewo” poświęconej bezpieczeństwu pieszych, która odbędzie się 24.01.2017 r. w Braniewskim Centrum Kultury o godzinne 16:00.

Dalsza część sesji przebiegła według ustalonego porządku obrad. Głos zabrał również Wójt, przedstawiając sprawozdanie z bieżącej działalności. Przekazał dobrą informację, że dobiegają końca prace projektowe związane z budową wodociągu Maciejewo-Zakrzewiec i kanalizacji w Maciejewo-Lipowina. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosi przetarg na wykonanie inwestycji. Mamy nadzieję na rychłe rozpoczęcie prac budowlanych.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa