Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Zakończył się cykl zebrań sołeckich, podczas których mieszkańcy gminy zaplanowali wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Do podziału na poszczególne sołectwa przeznaczona była kwota w wysokości przekraczającej 330 tys. złotych.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia mieszkańców. O wydzieleniu takiego fundusz stanowi Rada Gminy w drodze uchwały. Następnie Wójt przedstawia sołectwom kwoty, które mogą wykorzystać na rzecz rozwoju swoich miejscowości.

Podział środków odbywa się podczas zebrań sołeckich, w których uczestniczy także Wójt lub inny przedstawiciel urzędu gminy. Jednak to wyłącznie mieszkańcy, w drodze głosowania decydują na co przeznaczyć środki sołeckie. Wysokość funduszu przypadająca na jedno sołectwo, uzależniona jest przede wszystkim od liczby mieszkańców. Za formalne przygotowanie i złożenie wniosku w urzędzie gminy odpowiedzialny jest Sołtys, który do 30 września przedkłada komplet dokumentów Wójtowi.

W przyszłym roku sołectwa przeznaczą swoje fundusze przede wszystkim na: wyposażenie placów zabaw, zakup urządzeń fitness, budowę wiat rekreacyjnych, organizację festynów i wiele innych ciekawych pomysłów, których efekty zobaczymy już w przyszłym roku.

Wójt i Rada Gminy nie mają wątpliwości, że decyzja w sprawie wyodrębnienia z budżetu gminy funduszu sołeckiego jest słuszna. Jest to rzeczywiste tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych. Dzięki temu wzrasta aktywność mieszkańców w trosce o wygląd i estetykę swoich miejscowości. Sołectwa uczą się diagnozować lokalne problemy i potrzeby, zastanawiają się jak zagospodarować środki, aby realizowane przedsięwzięcia przyniosły jak najwięcej korzyści. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy nabierają większej świadomości o sytuacji swojego sołectwa oraz starają się sami rozwiązać wiele problemów. Dzięki funduszowi sołeckiemu, lokalna społeczność ma także możliwość lepszego poznania procesu budżetowego gminy oraz zwiększenia swojej świadomości na temat ograniczeń jakie wiążą się z wydatkowaniem publicznych pieniędzy.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa