Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

 

 

 Dnia 7 czerwca 2015 r. dbył się

"X Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy w Braniewie".

 

 

Organizatorami rajdu byli PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu,  Klub Wojskowy 9 BBKPanc. w Braniewie,  Klub Turystyczny PTTK Figa w Braniewie oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie. Współorganizatorami rajdu było Nadleśnictwo Zaporowo,Komenda Hufca ZHP Braniewo, Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie,Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie. Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej jako czynnej formy wypoczynku, propagowanie rodzinnego uprawiania turystyki, krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa oraz propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Warmii. W rajdzie wzięło udział 55 uczestników. Uczestnicy mieli do pokonania dwie trasy rowerowe, które przebiegały przez drogi gminy Braniewo:

I Trasa - Braniewo- Bemowizna-Zawierz-Garbina- Bauda – Braniewo- 25 km

II Trasa - Braniewo- Podgórz-Różaniec- Klejnowo-Braniewo – 12 km

Podczas rajdu uczestnicy zostali przeszkoleni z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy upominek w postaci znaczka rajdowego, koszulki odblaskowej oraz dyplom uczestnictwa w rajdzie. Zakończeniem rajdu był wspólny Piknik Rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez Klub 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie.

 

 

 

 

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa