Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

 

 

W miniony piątek 29 maja odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Braniewo, której głównym punktem obrad była ocena realizacji budżetu gminy za rok 2014.

 

Po raz kolejny Wójt - Tomasz Sielicki jednogłośnie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu, opinii Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Gminy nie miała wątpliwości co do legalności, celowości i rzetelności wykonania budżetu w 2014 roku.

Wójt wykazał się niezwykłą gospodarnością, co pozwoliło na realizację, ważnych, poprawiających komfort życia mieszkańców inwestycji.

Inwestycje w poprzednim roku zrealizowane zostały bez zaciągania zobowiązań finansowych.

Wójt dołożył wszelkich starań, aby pozyskać środki zewnętrzne na rozwój naszej gminy - szczególnie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej.

Jest to sukces zarówno Wójta jak i Rady Gminy Braniewo, która wspierała władzę w podejmowaniu trudnych decyzji dotyczącej mieszkańców naszej gminy.

Wójt bardzo wysoko ocenił współpracę z Radnymi, podziękował za zrozumienie oraz zaufanie. Słowa uznania i podziękowania padły również w kierunku Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i kierowników podległych jednostek, z którymi współpraca w ocenie Wójta przebiegała również pomyślnie.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa