Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

 

Seminarium DZIK pn.: „Gospodarka łowiecka populacją dzika w mozaice

polno-leśnej nadleśnictw położonych w północno-zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie: stan obecny i działania na przyszłość”

     Dnia 24 kwietnia 2015 r. w Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie zostało zorganizowanane Seminarium "DZIK" pn.: „Gospodarka łowiecka populacją dzika w mozaice polno-leśnej nadleśnictw położonych w północno-zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie: stan obecny i działania na przyszłość” organizowane przez Zakład Ekologii, Badań Łowieckich i Ekoturystyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy współudziale Nadleśnictw Zaporowo, Górowo Iławieckie, Młynary oraz Orneta. Gospodarzem seminarium był Pan Jan Bobek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo.

      Celem seminarium było podsumowanie 4 letnich (2011-2015) prac dotyczących populacji dzika w obwodach łowieckich położonych w zasięgu administracyjnego działania 5 nadleśnictw: Dobrocin, Górowo Iławieckie, Młynary, Orneta i Zaporowo. Podczas seminarium zreferowano 18 referatów o różnej tematyce dotyczącej dzików, zwierzyny leśniej oraz szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną wśród nich był też referat Wójta Gminy Braniewo Tomasza Sielickiego pn.: „Chrakterystyka gospodarki rolnej w Gminie Braniewo". Referat dotyczył charakterystyki Gminy Braniewo, struktury gospodarstw indywidualnych rolnych oraz ekologicznych, charakterystyki rodzaju upraw oraz zużycie środków ochrony roślin na terenie Gminy Braniewo przez naszych rolników. W seminarium wzięło również udział ponad 200 osób - leśników, myśliwych, rolników, przedstawicieli naukowych ośrodków akademickich oraz lokalne samorządy i administracja państwowa.

 

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa