Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

 


 

 

 

Dnia 13.03.2015 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Lipowinie odbędą się eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej- „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

 

 

 

 

ZASADY TURNIEJU:

 

  • Turniej polegał będzie na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy pożarniczej ( 15 pytań testowych z jedną poprawną odpowiedzią)

  • W przypadku uzyskania przez więcej niż 1 osobę tej samej ilości punktów, o kolejności zajętych miejsc zadecyduje odpowiedź ustna na zadane przez Gminną Komisję Konkursową pytania.

  • W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

  • Maksymalna liczba uczestników- 40 osób; 20 szkoła podstawowa, 20 gimnazjum; DECYDYJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!!!!

  • Laureaci Eliminacji Gminnych zdobędą kwalifikacje do etapu powiatowego.

  • Materiały potrzebne do przygotowania merytorycznego dostępne są poniżej oraz w bibliotece Zespołu Szkół w Lipowinie.

  • Zgłoszenia przyjmujemy w świetlicy do dnia 12.03.2015 r.(czwartek)

 

Materiały szkoleniowe


Przykładowe pytania konkurs pożarniczy


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa