Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Podczas pierwszej sesji Rady Gminy Braniewo radni i wójt-elekt otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Wybrano także przewodniczącego rady (Sergiusza Kaliszuka) i jego zastępcę (Ewę Kazimierczuk).

 

— Bardzo dziękuję radnym, sołtysom za ten ostatni czas, za kampanię wyborczą i wybory — mówi Sielicki. — Ten wynik wyborczy — wspólny wynik — jest dowodem ogromnego poparcia społecznego w naszej gminie. Jak również ogromnym kapitałem, który wykorzystamy w tej kadencji, aby gminę rozwijać i polepszyć jakość życia mieszkańcom.

Wójt Tomasz Sielicki wygrał w I turze wyborów, zdobywając 67,3 proc. głosów. Pokonał dwóch kontrkandydatów: Wincentego Przyborowskiego i Bogusława Waszczeniuka.

Wójt podziękował nie tylko współpracującym z nim radnym i sołtysom, ale również swoim współpracownikom. Szczególne, wzruszające podziękowania, skierował w stronę swoich najbliższych, „grupie wsparcia”, wręczając żonie kwiaty.

Podczas pierwszej sesji radni wybrali także skład stałych komisji problemowych i komisję rewizyjną.

 

 

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa