Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Dzisiaj w Szkole Podstawowej w Lipowinie im. Wincentego Witosa podczas zbiórki odbyło się wręczenie nagród dla najlepszych uczniów, którzy wzięli udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

 

Nagrody wręczył Jakub Bornus - Wójt Gminy Braniewo, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Braniewie wraz z dh Ryszardem Mieczkowskim – Komendant Gminny ZOSP RP w Braniewie, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa OSP Lipowina.
Przypomnijmy, że eliminacje odbyły się w dwóch grupach wiekowych szkół podstawowych, I grupa klasy 1-6, II grupa klasy 7-8. Eliminacje przeprowadzono w formie testu komputerowego zamkniętego z trzema odpowiedziami z 30 pytaniami w czasie do 30 minut.
Najlepsi uczniowie zajęli następujące miejsca:
GRUPA SZKOŁY PODSTAWOWE klasy 1-6:
1 miejsce - Patryk Galiński - klasa IIIa (Szkoła Podstawowa w Lipowinie)
2 miejsce - Roksana Rowdo - klasa VI (Szkoła Filialna w Szylenach)
3 miejsce - Kacper Kalata - klasa VIa (Szkoła Podstawowa w Lipowinie)
GRUPA SZKOŁY PODSTAWOWE klasy 7-8 :
1 miejsce - Anna Kalata - klasa VIIIa (Szkoła Podstawowa w Lipowinie)
2 miejsce - Julia Klimkiewicz - klasa VIIIa (Szkoła Podstawowa w Lipowinie)
3 miejsce (z tą samą ilością punktów i identycznym czasem)
Julia Kaspruk - klasa VIII (Szkoła Filialna w Szylenach)
Wiktor Sawicz - klasa VIIIa (Szkoła Podstawowa w Lipowinie)
Osoby które zajęły 1 i 2 miejsca w grupach reprezentować będą Gminę Braniewo w eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
Serdeczne gratulacje dla wszystkich, a dla uczniów, którzy zakwalifikowali się dalej życzymy powodzenia. !
Zapraszamy za rok !

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa