Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

W minioną sobotę odbył się bardzo ważny Zjazd w środowisku strażackim. Zakończyła się kadencja 2016-2021 Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Braniewie.

 

Zarząd Oddziału Powiatowego przekazał Wójtowi Gminy Braniewo wyróżnienie za wsparcie, które udzielił dla ruchu pożarnictwa w minionej kadencji. Gratulujemy również pozostałym wyróżnionym, którzy również zostali docenieni przez Zarząd w minionej kadencji.
 
Ponownie na czele Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Braniewie wybrany został Dh Tomasz Sielicki, który również będzie przedstawicielem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
 
Podczas zjazdu dokonany został wybór nowych delegatów Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Wśród wszystkich wybranych delegatów, z terenu Gminy Braniewo wybrany został Prezes OSP Gronowo Dh Tomasz Wyszomirski. Serdecznie gratulujemy.
 
Gratuluję także wszystkim nowo wybranym oraz tym, którzy zasiedli ponownie w nowej kadencji.
 
Zjazd miał również charakter sprawozdawczy. Zostały przedstawione przeprowadzone inwestycje, zakupy oraz realizacja bieżących zadań.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa