Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

W dniu 5 listopada 2021 r. przyjmowanie wnioskow dowodowych odbywać się będzie do godziny 11:30.

Szkoła ku nowoczesności!
„Nowoczesne Ścieżki Edukacji”- to projekt Gminy Braniewo dofinansowany przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego. W ramach jego finalizacji w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipowinie i Szkole Filialnej w Szylenach, powstały nowoczesne pracownie językowe. Klasy wyposażone zostały w stanowiska komputerowe dla uczniów i nauczyciela, a także interaktywne tablice z możliwością synchronizacji pracy z monitorami uczestników zajęć.
Nowe narzędzie służy nie tylko efektywności i podniesieniu jakości nauki, ale również kształtuje niezbędne we współczesnym świecie umiejętności uczenia się, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, kreatywności i innowacyjności. Pracownie umożliwiają naukę języka obcego na wysokim poziomie. Każde stanowisko dodatkowo wyposażone zostało w zestaw słuchawkowy, który ułatwia indywidualizację nauki, a także uatrakcyjnia sposób pracy zespołowej. Przed nauczycielami i uczniami otwierają się nowe możliwości edukacyjne. Z pewnością przyniesie to wymierne korzyści edukacyjne, wiele satysfakcji i radości z odkrywania nowych technologii. Nauczycielom i uczniom naszych placówek życzymy owocnej pracy w nowej przestrzeni!
****
„Nowoczesne Ścieżki Edukacji”- to projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego w ramach osi priorytetowej RPWM.02.00.00- Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów., Poddziałania RPWM.02.02.01- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa