Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

W dniu 5 listopada 2021 r. przyjmowanie wnioskow dowodowych odbywać się będzie do godziny 11:30.

Urząd Gminy w Braniewie informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Cyfrowa Gmina ,,Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zgodnie z nowymi wytycznymi Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń. W związku z tym proszę o dostarczenie dokumentów:

1. potwierdzających pracę krewnego w linii prostej dziecka w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwanie w miejscowości lub gminie objętej PPGR ( świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie, książeczka ubezpieczeniowa lub inne dokumenty będące w Państwa posiadaniu),

2. potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej ( akt urodzenia i akt ślubu rodziców z których wynikają imiona i nazwiska poszczególnych osób ),

3. potwierdzających zamieszkanie na terenie Gminy PPGR ( dotyczy osób nie zameldowanych a zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo np. umowa najmu mieszkania).

 

Aby potwierdzić powyższe informacje osoby te proszone są o niezwłoczne dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Gminy w Braniewie, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo (pokój 14a - 3 piętro) do 3 grudnia 2021 roku do godziny 15:00.

 

Wszelkie informacje uzyskają Pastwo pod numerem telefonu: 55 644 03 25.

 

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować nie zostaną objęte naborem.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa