Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

 

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Braniewo gościła delegacja Hufca ZHP w Braniewie - Komendant Hufca ZHP w Braniewie Pani Katarzyna Pawlicka wraz z Zastępcą Komendanta Hufca ZHP Braniewo, jednocześnie osobą do pozyskiwania środków Panem Arkadiuszem Witkowskim. którzy na ręce Wójta Gminy Braniewo Jakuba Bornusa przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju.

- Dziękuję harcerzom za ich starania i przekazanie tego wyjątkowego płomienia, które jest znakiem pokoju, wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania – mówił Jakub Bornus, Wójt Gminy Braniewo.

Jaka jest historia Betlejemskiego Światełka? W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień z którego co roku odpala się małą świeczkę, której płomień niesiony przez skautów, harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Rozpowszechniany płomień to symbol pokoju, zgody i miłości. Idea jego przekazywania sięga 1986 r. Za sprawą polskich harcerzy, którzy akcję prowadzą po raz trzydziesty, dotrze ono m.in. do wszystkich gmin, powiatów i kościołów na terenie Polski.

Jednocześnie dla Wszystkich Harcerzy składamy serdeczne podziękowania za Wasze dotychczasowe działania.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa