Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

STAWKI ZA ODPADY 2021

W dniu dzisiejszym w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lipowinie im. Wincentego Witosa odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Braniewo.

Niżej przedstawiamy porządek dzisiejszych obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Uchwały Nr 43/VIII/2020 Rady Gminy Branie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 81/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2020-2025.
6. Uchwała Nr 44/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2020 rok.
7. Uchwała Nr 45/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu.
8. Uchwała Nr 46/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
9. Uchwała Nr 47/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 11/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 27 marca 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Braniewo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
10. Uchwała Nr 48/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Braniewo.
11. Przerwa 15 minut
12. Uchwała Nr 49/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.
13. Uchwała Nr 50/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.
14. Uchwała Nr 51/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.

15. Uchwała Nr 52/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Klejnowo na okres dłuższy niż 3 lata.

16. Uchwała Nr 53/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Klejnowo na okres dłuższy niż 3 lata.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Zakończenie obrad.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa