Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

 

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 10.04.2020 r. (piątek), Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

Wójt Gminy Braniewo, mając na uwadze obecną sytuację spowodowaną szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 „koronawirusa” informuje, iż przedsiębiorcy oraz najemcy, których działalność została wstrzymana (ograniczona) mają możliwość składania wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatków lokalnych lub czynszów najmu lokali gminnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym oraz jeżeli wyjątkowa sytuacja, w szczególności w branży usługowej, spowodowała spadek zamówień i problem będzie się pogłębiał, to organ podatkowy może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę podatku bądź zaległości podatkowej.

 

Do wniosku powinny zostać załączone dokumenty o stanie majątkowym, dochodach oraz potwierdzające poniesione straty.

 

Kolejne formy wsparcia będą przedmiotem analizy, po ustaleniu powodów wstrzymania (ograniczenia) działalności – na podstawie indywidualnych sytuacji (wniosków).

 

Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 55 644 03 05.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa