Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

 

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 10.04.2020 r. (piątek), Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

Dziś w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo odbyła się XIII SESJA RADY GMINY BRANIEWO.

Po otwarciu obrad i stwierdzeniu prawomocności sesji, Wójt Gminy Braniewo Pan Jakub Bornus, wraz z Przewodniczącym Rady Panem Stanisławem Żołędziewskim i Wiceprzewodniczącym Rady Panem Pawłem Szakiewiczem wręczyli wszystkim Paniom Radnym i Sołtys drobne upominki z okazji Dnia Walentego.

Następnie przystąpiono do obrad sesji.

Niżej umieszczamy PORZĄDEK OBRAD XIII SESJI RADY GMINY BRANIEWO DNIA 14 LUTEGO 2020 ROKU:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje przedstawicieli jednostek współpracujących z gminą.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
6. Uchwała Nr 1/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 81/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2020-2025.
7. Uchwała Nr 2/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2020 rok.
8. Uchwała Nr 3/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Braniewo na 2020 rok.
9. Uchwała Nr 4/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska”.
10. PRZERWA 15 MINUT.

11. Uchwała Nr 5/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata budynku gospodarczego położonego na działce znajdującej się w obrębie Wola Lipowska..
12. Uchwała Nr 6/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Gronowo.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie obrad.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa