Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Akademia kompetencji cyfrowych

Rusza cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych w zakresie poruszania się w świecie wirtualnym.

Gmina Braniewo w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Braniewo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w przedsięwzięciu!

W ramach projektu zaplanowano cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych dla mieszkańców Gminy Braniewo powyżej 25 r. ż., w tym również emerytów i osób aktywnych zawodowo. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie umiejętności informatycznych, komunikacyjnych oraz korzystania z usług publicznych, czyli - jak wykorzystać zasoby Internetu tak aby podnieść skuteczność jego działania w codziennym życiu.

Świat wirtualny spotykamy zarówno w pracy, nauce, opiece nad dziećmi, czy przy załatwianiu spraw administracyjnych dlatego Gmina Braniewo stawia na rozwój i edukację mieszkańców gminy Braniewo i zaplanowała szkolenia o tematyce:
• Rodzic w Internecie;
• Moje finanse i transakcje w sieci;
• Kultura w sieci.

Informacje o szkoleniach można uzyskać od poniedziałku do piątku (w godz. 07:00-12:00):
• w Urzędzie Gminy Braniewo, pok. 14,
• pod numerem telefonu: 55 644 03 25,

Formularze dostępne po 14.02.2020r.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa