Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

W dniu 15.11.2019 r. obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

W uroczystości wzięli udział reprezentanci władz powiatowych, policji oraz dyrektorów, nauczycieli, specjalistów i przedstawicieli placówek oświatowych, kulturalno-oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych i innych z terenu Powiatu Braniewskiego. Uczestników spotkania powitała Dyrektor Barbara Dytkowska.

W imieniu Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa, w uroczystościach uczestniczył oddelegowany pracownik urzędu.

Podczas trwania uroczystości przedstawiono historię poradni, jej przeobrażenia i szeroki zakres różnorodnych działań podejmowanych przez specjalistów na przestrzeni 50- ciu lat istnienia.

Nie byłoby prawdziwego świętowania bez życzeń, podziękowań i gratulacji, które złożyli dyrekcji i pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaproszeni na Jubileusz przedstawiciele władz, dyrektorzy i pracownicy różnego typu placówek. Uczestnicy nie kryli wzruszenia.

Na zakończenie goście udali się na poczęstunek i degustację pysznego tortu jubileuszowego. Ta mniej oficjalna część uroczystości była okazją do wielu spotkań „po latach”, wspomnień oraz wymiany myśli i doświadczeń.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa