Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

W dniu 15.11.2019 r. obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

W uroczystości wzięli udział reprezentanci władz powiatowych, policji oraz dyrektorów, nauczycieli, specjalistów i przedstawicieli placówek oświatowych, kulturalno-oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych i innych z terenu Powiatu Braniewskiego. Uczestników spotkania powitała Dyrektor Barbara Dytkowska.

W imieniu Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa, w uroczystościach uczestniczył oddelegowany pracownik urzędu.

Podczas trwania uroczystości przedstawiono historię poradni, jej przeobrażenia i szeroki zakres różnorodnych działań podejmowanych przez specjalistów na przestrzeni 50- ciu lat istnienia.

Nie byłoby prawdziwego świętowania bez życzeń, podziękowań i gratulacji, które złożyli dyrekcji i pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaproszeni na Jubileusz przedstawiciele władz, dyrektorzy i pracownicy różnego typu placówek. Uczestnicy nie kryli wzruszenia.

Na zakończenie goście udali się na poczęstunek i degustację pysznego tortu jubileuszowego. Ta mniej oficjalna część uroczystości była okazją do wielu spotkań „po latach”, wspomnień oraz wymiany myśli i doświadczeń.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa